About The Welsh Surname Shop / Cyfenwau Cymru

Croeso i siop Cyfenwau Cymru Croeso i siop cyfenwau Cymru ; cwmni Cymreig wedi ei sefydlu gyda‘r bwriad o ddathlu cyfenwau ag enwau Cymru. Syniad y rhestr cyfenwau ydi rhoi gwybodaeth basic am 50 o brif gyfenwau mwyaf adnabyddus Cymru ar ffurf gwybodaeth a crysau t y gallwch wisgo gyda balchder.... Welcome to the Welsh Surnames shop Welcome to the Welsh Surname Shop ; a Welsh company established with the intention of celebrating the surnames and names of Wales. The idea of the main list is to give basic information on the 50 main recognised surnames of Wales which are available as t shirts that you can wear with pride....