Radio Tauta

About Radio Tauta

Radio Tauta is a UK based community online radio station run by Latvian expats for Latvian communities around the globe. DJs and showrunners are volunteers who are joining the broadcast remotely and creating a unique multicultural radio program.

Radio Tauta ir Lielbritānijas online radio stacija Latviešiem pasaulē.

Raidījumu tiešraides, ieraksti un mūzika no vairākām valstīm tiek apvienota vienā vienotā multikulturālā programmā.

Lai vai kurā pasaules nostūrī Tu neatrastos, mēs esam ar Tevi.

Ar Tavu palīdzību, mēs esam neapstādināmi.

Jūsu atbalsts nepaliks nepamanīts. Paldies

Radio Tauta Facebook: https://www.facebook.com/radiotauta

Radio Tauta komandas darbu Latviešu diasporas attīstībā var redzēt arī TautaUK facebook platformā. https://www.facebook.com/Tautauk/

about us